Otvorenie PVP a VP v AR 2021/2022

V priložených súboroch zverejňujeme vyhodnotenie otvorenia povinne voliteľných predmetov (PVP) a výberových predmetov (VP) v AR 2021/2022.

DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné BC štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé BC štúdium

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2021/2022 NEOTVÁRA, zmenu predmetu (predmetov) nahlási v termíne do 17. 9. 2021 mailom študijnej referetke Ing. L. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ).

 

DENNÉ a EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné ING štúdium

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé ING štúdium

V prípade, že má študent v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2021/2022 NEOTVÁRA, zmenu predmetu (predmetov) nahlási v termíne do 17. 9. 2021 mailom študijnej referetke Ing. L. Horvátovej ( lucia.horvatova@umb.sk ).


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana