Preukazy ISIC - prevzatie, prolongácie

Všetky informácie ohľadne preukazov študenta a ich prolongácie sú zverejnené na internetovej stránke fakulty www.preukazy.umb.sk

 

Preukazy alebo prolongačnú známku je možno získať:

poštou na adresu iba v rámci Slovenskej republiky (informácie sú na stránke Získať preukaz alebo známku poštou)

 

Informácie o preukazoch pre študentov s miestom štúdia v Poprade

Študenti pracoviska v Poprade si môžu prevziať alebo prolongovať preukaz v Banskej Bystrici podľa vyššie uvedených informácií ALEBO

si môžu preukaz prevziať resp. prolongovať priamo na IMS v Poprade.

  • dňa 28.09.2021 vycestuje do Popradu pracovník kancelárie preukazov a bude k dispozícii v čase od 10:00 do 13:00. 
  • Neprevzaté nové preukazy budú odovzdané pani Ing. Zuzane Vilgovej na IMS v Poprade a budete si ich môcť následne prevziať u nej.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana