Prevzatie diplomov absolventov BC a ING

PREVZATIE DIPLOMOV

Absolvent INŽINIERSKEHO štúdia (z mesiaca máj 2021) a absolvent BAKALÁRSKEHO štúdia (z mesiaca jún 2021), si môže prevziať svoj diplom:

a) OSOBNE na študijnom oddelení fakulty.
Absolvent pri vstupe do budovy musí dodržať všetky aktuálne epidemiologické opatrania.

ALEBO

b) PÍSOMNE požiada o zaslanie diplomu na ním uvedenú adresu (vzor žiadosti) . Vypísanú a podpísanú žiadosť o zaslanie diplomu môžete zaslať aj mailom (oskenovanú) pani Ing. Lucii Horvátovej. Vzhľadom na dôležitosť dokumentu bude diplom odoslaný z fakulty doporučene do vlastných rúk.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana