Harmonogram akademického roka

 

Harmonogram akademického roka

Akademický rok 2022/2023
Harmonogram akademického roka 2022/2023 pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia

 

Akademický rok 2021/2022
UPRAVENÝ Harmonogram akademického roka 2021/2022 pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia
Zmena sa týka zrušenia predzápisu na akademický rok 2022/2023, ktorý sa mal konať v apríli 2022.
Podrobné informácie o elektronickom zápise na AR 2022/2023 budú zverejnené na internetovej stránke fakulty.
Harmonogram akademického roka 2021/2022 pre 1. a 2. stupeň VŠ štúdia

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana