Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Dôležité termíny

do 27. 1. 2022

Vypísanie tém dizertačných prác na akademický rok 2022/2023, ich schválenie v subkomisiách študijných programov a zverejnenie na webovej stránke fakulty

11. 4. 2022

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023

do 27. 5. 2022

Odovzdanie prihlášky na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023

29. - 30. 6. 2022

Riadny termín: prijímacia skúška na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023

august 2022

Náhradný termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 12. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid