Úvod > Uchádzač > Doktorandské štúdium >

Dôležité termíny

21. 3. 2022

Vypísanie tém dizertačných prác na akademický rok 2022/2023 a ich schválenie v subkomisiách študijných programov

11. 4. 2022

Vyhlásenie prijímacieho konania na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023 a zverejnenie tém dizertačných prác 

27. 5. 2022

Odovzdanie prihlášky na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023

29. - 30. 6. 2022

Riadny termín: prijímacia skúška na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023

august 2022

Náhradný termín prijímacej skúšky na doktorandské štúdium na akademický rok 2022/2023


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 10. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid