Oznamy odd. verejnej ekonomiky

 

Oddelenie verejnej ekonomiky v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje v akreditovaných študijných programoch odborné predmety verejná ekonómia, verejné financie, verejný sektor, ekonomika a manažment verejných služieb, ekonomika a manažment neziskových organizácií, ekonómia služieb, sociálna politika a pod.  

Vedúcou oddelenia verejnej ekonomiky je doc. Ing. Jana Štrangfeldová, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária