Akademický informačný systém AIS2

Nech sa páči, VSTÚPTE


Technická podpora AIS
administrátorka systému AIS 
p. Ivana Kapustíková 
telefón: +421 48 446 6213
mail: ivana.kapustikova@umb.sk

 

Opätovné pridelenie prístupového kódu do AIS

Prihlasovanie používateľa po vypršaní platnosti hesla

Používateľ sa môže prihlásiť aj po vypršaní platnosti hesla, kde sa zobrazí na portáli text: Platnosť Vášho hesla vypršala. Aby ste mohli používať AiS2 musíte si zmeniť heslo v „Správe používateľov v aplikácií „SSSP003 - Správa používateľa“.

Pri pokuse otvoriť si niektorú aplikáciu (okrem „SSSP003 - Správa používateľa“) sa zobrazí rovnaké upozornenie, doplnené o informáciu, že po zmene hesla je potrebne sa odhlásiť a prihlásiť znovu. Kým si používateľ nezmení heslo, nebude môcť v systéme nič robiť

Opätovné vydanie prístupového kódu do AIS

Nový prístupový kód do AIS si môže študent vyžiadať v novej budovy (číslo dverí 124) u administrátorky systému AIS2 p. Kapustíkovej v týchto hodinách:
pondelok 12.30 – 15.00 hod.
streda 13.00 – 15.00 hod.
V inom čase sa žiadosti študentov o vydanie prístupového kódu do AIS nevybavujú.

Opätovné vydanie prístupového kódu do AIS je spoplatnené sumou 3,32 EUR (100,- Sk).
Nové prístupové kódy do AIS sa vydávajú po predložení dokladu o zaplatení poplatku.
Poplatok je možné uhradiť v pokladni fakulty (S40 v suteréne hlavnej budovy) v týchto pokladničných hodinách:
pondelok 09.30 – 12.00 hod.
streda 13.00 – 15.00 hod.
štvrtok 09.30 – 12.00 hod.

Prihlasovanie_pouzivatela_po_vyprsani_platnosti_hesla.pdf (26. 10. 2021 10:29:09)

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana