Bakalárske a inžinierske štúdium - kontakty

Študijné oddelenie Bc. a Ing. štúdia

Študijné oddelenie Ekonomickej fakulty UMB sídli v novej budove fakulty, Cesta na amfiteáter 1, 974 01  Banská Bystrica na prízemí.


ÚRADNÉ HODINY študijného oddelenia EF UMB - žiadame študentov a ostatné stránky, aby dodržiavali platné hygienické opatrenia.

 

Referentky študijného oddelenia:

HORVÁTOVÁ  Lucia, Ing. - vedúca oddelenia
mail: lucia.horvatova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6127
kancelária č. 043 NB
študijné programy: TM_D1n, PP_Man_D1n, PP_Man_E1n, EMP_E1n, MMP_D2n, TŠ_D2n, PP_PMS_D2n, PP_PMS_E2n, EMMSP_E2n

 

Prodekanka pre pedagogickú činnosť

Ing. Mária KANDEROVÁ, PhD.
mail: maria.kanderova@umb.sk
viac informácií


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana