Vzory tlačív a žiadostí

Vzory tlačív, žiadostí

 

Vzor žiadosti

Písomné vyhlásenie o zanechaní štúdia


Tlačivo - Aktualizácia údajov dotknutej osoby - vypisuje a predkladá na študijné oddelenie študent v prípade zmeny v osobných údajoch evidovaných v AiS2

Vzor žiadosti - zaslanie diplomu


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana