Prechod na dištančnú formu výučby

Od pondelka 25.10.2021 prechádzame na katedre Inštitútu manažérskych systémov v Poprade na dištančnú výučbu v plnom rozsahu. Toto opatrenie platí až do odvolania.


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana