Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Inštrukcie pre študentov k MS TEAMS

Inštrukcie pre študentov na EF UMB k pridaniu sa do tímov v aplikácii Microsoft Teams - klikni TU

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 10. 2021 | Aktualizoval: Horvátová Lucia