Aktuálne - pre študentov

 

Ročníkoví vyučujúci pre 1. ročník bakalárskeho štúdia - denné štúdium

EMP1 EMP2 EMP3 EMP4 EMP5    
Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD. Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD. Ing. Eva Sopková, PhD. Ing. Eva Sopková, PhD. Ing. Eva Sopková, PhD.    
BEM
Ing. Ladislav Klement, PhD.
 
Ročníkový vyučujúci pre 1. ročník bakalárskeho štúdia - denné a externé štúdium
Ing. Jana Hroncová Vicianová, PhD.

Ročníkoví vyučujúci pre ostatné ročníky bakalárskeho štúdia - denné aj externé štúdium

EMP 2. ročník
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.
EMP 3. ročník
Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
BEM (2. a 3. ročník)
Ing. Ladislav Klement, PhD.

 

Ročníkoví vyučujúci pre 1. a 2.  ročník inžinierskeho štúdia - denné aj externé štúdium

EMMSP 1. ročník
Mgr. Ing. Lukáš Smerek, PhD.
EMMSP 2. ročník
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Elexa Ľuboš