Študijní poradcovia v AR 2021/2022

 

Prehľad ročníkových učiteľov pre študijný program Manažment a Podnikové manažérske systémy

 

               

                 1. ročník

 

 

                         2. ročník

 

 

               3. ročník

 

 

Bakalárske štúdium

 

   

  Ing. Jana Janičková, PhD.

 

   

 PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD., MBA

 

    

Ing. Lucia Bartková, PhD.

 

 

Inžinierske štúdium

 

   

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

 

     

 doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

 

 

 

 

               

                1. stupeň

 

 

                  2. stupeň

 

 

Poradca

 

 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

 

 

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana