Študijní poradcovia v AR 2022/2023

 

Prehľad ročníkových učiteľov pre študijný program Manažment a Podnikové manažérske systémy

 

               

                 1. ročník

 

 

                         2. ročník

 

 

               3. ročník

 

 

Bakalárske štúdium

 

   

       Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

 

   

      Ing. Jana Janičková, PhD.

    

doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.

 

 

Inžinierske štúdium

 

 

Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent

     

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

 

 

 

 

               

                1. stupeň

 

 

                  2. stupeň

 

 

Poradca

 

 

Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

 

 

doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana