Zo života katedry

Externá študentka PaedDr. Lenka Zgútová o jej Erasmus pobyte v Remeši (klikni na obrázok).

Dňa 23.3.2016 sa konali na EF UMB dve prednášky v gescii doc. Ing. Kataríny Staroňovej, PhD. z Ústavu Politických vied Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Témy sa týkali Evidence-based policy making: úloha poznania v tvorbe verejnej politiky a Regulatory impact assessment: doložka vplyvov v legislatívnom procese SR. Obe témy zaujali a boli vhodným rozšírením vedomostí študentov aj pedagógov z Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja.

 

Úspešné ukončenie štúdia prvého francúzskeho študenta v študijnom programe Ekonomika a správa území s dvojitým diplomom (klikni na obrázok)

Mikulášska koktail party 2015 pripravená študentmi (klikni na obrázok)

 

Študentka Monika Lipovská o jej Erasmus pobyte v Slovinsku (klikni na obrázok)

Ing. Matej Balco na výskumnom pobyte v Austrálii (klikni na obrázok)

 

Exkurzia študentov v Českej republike (klikni na obrázok)

Účasť doktorandov na Letnej škole v Slovinsku (klikni na obrázok)

Návšteva študentov SVŠE Znojmo (klikni na obrázok)

Field trip Podkonice (klikni na obrázok)..

Výskumný pobyt členov katedry na TNEU, Ukrajina 2015 (klikni na obrázok).

 

Fotogaléria Kúzelné predvianočné soireé 2014 (klikni na obrázok).

 

Exkurzia - Obnoviteľné energetické zdroje Detva Biomasa (klikni na obrázok)

 

Prednáškový pobyt na partnerskej univerzite v Remeši (klikni na obrázok)


 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina (klikni na obrázok)

 

Výmenný študijný pobyt na Université Reims Champagne-Ardenne

Martina Červená, 5. Ročník, Ekonomika a správa území

klikni na obrázok

 

Výmenný študijný pobyt vo Viedni – JOSZEF Programm

Lenka Čipkalová, 5. ročník, Ekonomika a správa území

klikni na obrázok

Erazmus pobyt v Santanderi v akademickom roku 2010/2011

Katarína OBICKÁ (absolventka programu Ekonomika a správa území)

klikni na obrázok

Výskumný pobyt členov Katedry verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB

na sibírskej pobočke Ruskej akadémie vied v Novosibirsku

klikni na obrázok

 

  

Výskumný pobyt pracovníkov a študentov  KRRaVS v Nórsku - projekt NIL-II-013-d

    (klikni na obrázok)

 

 

Soireé 2014.pdf (10. 12. 2014 14:58:36)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária