Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Ročníkoví vyučujúci

Prehľad ročníkových učiteľov pre študijný program Cestovný ruch

                         1. ročník                    2. ročník                       3. ročník
 Bakalárske štúdium   Mgr. Ivana Šimočková, PhD.   Ing. Radka Marčeková, PhD.    Ing. Radka Marčeková, PhD.
 Inžinierske štúdium   Ing. Radka Marčeková, PhD.   Ing. Radka Marčeková, PhD.                           -

 

Prehľad študijných poradcov pre študijný program Cestovný ruch

 Bakalárske štúdium   doc. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
 Inžinierske štúdium     prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš