Bakalársky stupeň štúdia

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja zabezpečuje v rámci bakalárskeho stupňa štúdia študijné programy:

Verejná ekonomika a manažment

Hlavný garant: doc. JUDr. Ján Šebo, PhD.

Teritoriálny manažment

Hlavný garant: doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.

 

Plagát Ukrajina 3_preklad.pdf (24. 3. 2022 14:38:15)
Plagát SR verzia 1.pdf (24. 3. 2022 14:37:51)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav