Bakalársky stupeň štúdia

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja zabezpečuje v rámci bakalárskeho stupňa štúdia študijné programy:

Verejná ekonomika a manažment

Hlavný garant: doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

 

 

 

Verejná ekonomika a manažment_2022.pdf (8. 11. 2022 11:21:43)
Plagát Ukrajina 3_preklad.pdf (24. 3. 2022 14:38:15)
Plagát SR verzia 1.pdf (24. 3. 2022 14:37:51)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav