Bakalársky stupeň štúdia

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja zabezpečuje v rámci bakalárskeho stupňa štúdia študijné programy:

Teritoriálny manažment

Hlavný garant: doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.

Verejná ekonomika a manažment

Hlavný garant: doc. JUDr. Ján Šebo, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav