Inžiniersky stupeň štúdia

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja zabezpečuje v rámci inžinierskeho stupňa štúdia študijný program:

Ekonomika verejného sektora 

Hlavný garant: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav