Inžiniersky stupeň štúdia

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja zabezpečuje v rámci inžinierskeho stupňa štúdia študijný program:

Ekonomika verejného sektora 

Hlavný garant: prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.

 

 

 

Verejná ekonomika a manažment_2022.pdf (8. 11. 2022 11:22:01)
Plagát Ukrajina 3_preklad.pdf (24. 3. 2022 15:10:03)
Plagát SR verzia 1.pdf (24. 3. 2022 15:09:37)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária