Ročníkoví učitelia

Verejná ekonomika a manažment

  1. ročník Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.
  2. ročník Ing. Filip Flaška, PhD.
  3. ročník Doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav