Úvod > Študent >

Ročníkoví učitelia

Zoznam ročníkových vyučujúcich pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia (1. stupeň Bc.): 

Bakalárske študijné programy Cestovný ruch Ekonomika a manažment podniku Ekonomika a manažment podniku v AJ Manažment Financie, bankovníctvo a investovanie Verejná ekonomika a manažment
Link na ročníkových vyučujúcich Klikni tu Klikni tu Klikni tu Klikni tu Klikni tu Klikni tu

Zoznam ročníkových vyučujúcich pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia (2. stupeň Ing.): 

Inžinierske študijné programy Ekonomika  a riadenie cestovného ruchu Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov Financie, bankovníctvo a investovanie Financie, bankovníctvo a investovanie v AJ Ekonomika verejného sektora Podnikové manažérske systémy
Link na ročníkových vyučujúcich Klikni tu Klikni tu Klikni tu Klikni tu Klikni tu Klikni tu

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 11. 2021 | Aktualizoval: Mešťan Michal