Zasadnutia RVSK EF UMB

Pozvánky, prerokované materiály a zápisnice z jednotlivých zasadnutí RVSK EF UMB sú dostupné pre členov akademickej obce EF UMB v Moodle.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 26. 11. 2021 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora