Harmonogram akademického roka pre DrŠ

HARMONOGRAM akademického roka

HARMONOGRAM DrŠ v AR 2021/2022     /     SCHEDULE OF THE ACADEMIC YEAR 2021/2022

HARMONOGRAM DrŠ v AR 2020/2021


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 12. 2021 | Aktualizoval: Balážová Ingrid