Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Kontakty - študijné oddelenie

V prípade ďalších otázok a informácií sa môžete obrátiť na referentky študijné oddelenia fakulty.

HORVÁTOVÁ  Lucia, Ing. - vedúca oddelenia
mail: lucia.horvatova@umb.sk
telefón: +421 48 446 6127
kancelária č. 043 NB
študijné programy: manažment - denné a externé štúdium, ekonomika a manažment podniku - externé štúdium

ĎURDINOVÁ  Jana
mail: jana.durdinova@umb.sk
tel.: +421 48 446 6124
kancelária č. 038 NB
študijné programy: ekonomika a manažment podniku v slovenskom a anglickom jazyku

VÝLUPKOVÁ Diana
mail: diana.vylupkova@umb.sk
tel.: +421 48 446 6132
kancelária č. 039 NB
študijné programy: financie, bankovníctvo a investovanie

DOBROTOVÁ Alena, Ing.
mail: alena.dobrotova@umb.sk
tel: +421 48 446 6125
kancelária č. 040 NB
študijné programy: cestovný ruch, verejná ekonomika a manažment

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 11. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia