Úvod > Študent >

Výsledky študentských ankiet

V tejto časti webovej stránky nájdete výsledky študentských ankiet, ktorých sa zúčastnili naši študenti: 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 1. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal