Úvod > Ponuka >

Študentské organizácie

Počas štúdia majú študenti možnosť zapojiť sa do viacerých voľnočasových aktivít aj prostredníctvom pôsobenia v rôznych študentských organizáciách, ktoré priamo alebo nepriamo pôsobia buď na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici alebo na ostatných fakultách a súčastiach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Zoznam študentských organizácií nájdete na stránke univerzity tu. 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 20. 1. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal