Študentská internátna rada UMB

Viac informácií o Študentskej internátnej rade UMB, vrátane jej členoch a kontaktoch na nich, nájdete na stránke univerzity v sekcii Vedenie UMB - Orgány UMB - Študentská internátna rada UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 20. 1. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal