Disciplinárna komisia EF UMB

DISCIPLINÁRNA komisia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

Predseda:
Ing. Mária Kanderová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť

Členovia zamestnaneckej časti:
doc. Ing. Miriam Martinkovičová, PhD., Katedra ekonómie
Ing. Mgr. Miroslava Knapová, PhD., Katedra ekonómie
Ing. Lucia Horvátová, študijné oddelenie

Členovia študentskej časti:
Ing. Soňa Priščáková
Bc. Lívia Garajová
Bc. Ivona Hlinková
Bc. Anastasiya Karafa

 

Disciplinárny poriadok UMB a Rokovací poriaddok disciplinárnej komisie UMB

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 5. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia