Úvod > Študent >

Študentská rada EF UMB

Občianske združenie ŠR EF UMB, o. z. je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným zdužením študentov. Je samostatným, otvoreným apolitickým a nezávislým občianskym združením, združujúcich študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Študentskú radu EF UMB môžete kontaktovať prostredníctvom mailovej adresy studentskaradaef@umb.sk

Sídlo: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Členovia ŠR EF UMB
1.    Bc. Marek Rumanovský (mandát do ZS 2023) predseda ŠR EF UMB 1. ročník Ing. ERCR
2.    Bc. Matej Repčík podpredseda ŠR EF UMB 2. ročník Ing. FBI
3.    Bc. Natália Gajdošová podpredseda ŠR EF UMB 1. ročník Ing. ERCR
4.    Bc. Ivana Muráňová člen ŠR EF UMB 2. ročník Ing. EVS
5.    Bc. Jana Brezniaková člen ŠR EF UMB 2. ročník Ing. EMMSP
6.           Petra Staníková člen ŠR EF UMB 3. ročník Bc. CR
7.    Bc. Zuzana Huciková člen ŠR EF UMB 2. ročník Ing. EMMSP
8.    Bc. Tatiana Floreková člen ŠR EF UMB 1. ročník Ing. EMMSP
9.    Bc. Nicole Vámošová člen ŠR EF UMB 1. ročník Ing. ERCR
10.  Bc. Gabriela Garajová člen ŠR EF UMB 2. ročník Ing. EMMSP
11.         Mária Bodnárová člen ŠR EF UMB 3. ročník Bc. EMP
12.  Bc. Ivana Suchánková člen ŠR EF UMB 1. ročník Ing. ERCR
13.  Bc. Adriána Révajová člen ŠR EF UMB 1. ročník Ing. EMMSP
14.  Bc. Anastasiya Karafa člen ŠR EF UMB 2. ročník Ing. FBI
15.  Bc. Miroslava Škvarková člen ŠR EF UMB 1. ročník Ing. EMMSP
16.  Bc. Zuzana Kurhajcová člen ŠR EF UMB 1. ročník Ing. ERCR

 

Aktivity realizované ŠR EF UMB
 • Organizácia podujatí:
  • Beánie EF UMB
  • Vianočný punč
  • PubQuiz
  • Ekonómovia v pohybe
 • Predaj univerzitných mikín
 • Dotazníkové prieskumy
 • Dotazník ERASMUS+
 • Zastúpenie komisií:
  • ŠVA
  • AS EF UMB
  • Internátna rada
  • Disciplinárna komisia
  • Etická komisia

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 3. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal