Tlačivá k žiadosti o HK a IK

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika (31. 1. 2022 13:27:13)
Profesijný životopis (31. 1. 2022 13:26:46)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 12. 2022 | Aktualizoval: Balážová Ingrid