EEA and Norway Grant (15.01.2022 - 31.08.2022)

 

On-line bilaterálnu iniciatívu medzi Slovenskom a Nórskom v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy Granty EHP a Nórska 2014-2021 realizujú zamestnanci Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: Andrea Seberíni, Michal Mešťan, Miroslava Knapková a Barbora Babiaková – Mazúrová projekt s názvom „Exchange of experience between university teachers from Norway and Slovakia during the COVID19 pandemic and the impact on their well-being“ v období  15.01.2022 - 31.08.2022. Zámerom projektu je podporiť rozvoj spolupráce medzi Slovenskom a Nórskom. Cieľom online bilaterálnej iniciatívy je výmena skúseností s dopadom na well - being vysokoškolských učiteľov  počas pandémie COVID-19. Je to jedinečná príležitosť zbierať, analyzovať a porovnávať spoľahlivé informácie o vyučovacom procese  na Slovensku a v Nórsku. Zapojené inštitúcie sú: Univerzita Mateja Bela v Banskej  Bystrici, Kristiania University College, School of  Health Sciences v  Oslo a  Jeseniova Lekárska Fakulta v Martine. 

Na online workshopy sú srdečne pozvaní nielen učitelia ale aj študenti. Harmonogram workshopov: 

  1. Úvodné online stretnutie organizované EF UMB  s názvom : “Kick-Off” meeting. Dátum konania: 24.02.2022. 
  2. Online workshop s názvom: „Let's talk“. Učitelia a študenti sa dozvedia o skúsenostiach s dopadom na  Covid-19 a na well - being vysokoškolských učiteľov v Nórsku a na Slovenska. Workshop v anglickom jazyku. Dátum konania: 31.3.2022 od 13.00 hod. Prístupný pre verejnosť ONLINE (link na pripojenie v pozvánke)
  3. Online workshop s názvom „University teachers during Covid-19 pandemic/“Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19” , organizovaný EF UMB pre vysokoškolských učiteľov na Slovensku. Workshop v slovenskom jazyku. Dátum konania: 17.5.2022.2022 od 13.00 hod. Pripojiť sa môžete ONLINE  (link na pripojenie v pozvánke)
  4. Online workshop „Wrapping UP: Final meeting of the project“, Cieľom stretnutia je predstavenie krátkeho dokumentárneho filmu - zostrih online workshopov a prediskutovanie skúseností zo spolupráce, výsledkov zo spätnej väzby od učiteľov. Workshop v anglickom jazyku. Dátum konania: 22.6.2022 od 13.00 do 15.00 hod. 

 

Workshop_3_Invitation_17.5.2022.pdf (6. 5. 2022 8:45:14)
Workshop_2_Invitation_31.3.2022.pdf (8. 3. 2022 21:58:57)
Workshop_1_Invitation_24.2.2022.pdf (11. 2. 2022 21:39:58)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Mešťan Michal