Úvod > Uchádzač >

Podaj si prihlášku

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium, 

všetky potrebné informácie k podaniu prihlášky, vrátane všetkých príloh, pre všetky 3 stupne vysokoškolského štúdia nájdete nižšie:


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 2. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia