Úvod > Fakulta > GDPR, Cookies >

Prevádzka našej fanúšikovskej stránky EF UMB

Pri prevádzke fanúšikovskej stránky EF UMB na sociálnych sieťach spoločnosti Meta platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (ďalej aj „Spoločnosť“) sú UMB a Spoločnosť tzv. spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle článku 26 GDPR.

  

Naša fanúšikovská stránka je užívateľský účet na platforme Spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook a Instagram. Našu fanúšikovskú stránku sme vytvorili na to, aby sme užívateľom sociálnej siete Spoločnosti, ako aj osobám, ktoré našu stránku navštevujú, prezentovali a propagovali život a dianie na EF UMB. Náš správca fanúšikovských stránok môže získavať anonymné štatistické údaje o návštevníkoch týchto stránok prostredníctvom funkcie s názvom „Facebook Insight“, ktorú mu bezodplatne poskytuje Spoločnosť. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov cookies, pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, Spoločnosť ho ukladá na pevnom disku koncového zariadenia návštevníka fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľa zaregistrovaného na sociálnej sieti Spoločnosti, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Vo všeobecnosti platí, že správca fanúšikovskej stránky jej vytvorením umožňuje Spoločnosti umiestňovať súbory cookies na zariadení osoby, ktorá jeho fanúšikovskú stránku navštívila (bez ohľadu na to, či táto osoba má alebo nemá účet na Facebooku alebo Instagrame). Vytvorenie fanúšikovskej stránky znamená, že jej správca nastavil parametre (podľa svojej cieľovej skupiny,  cieľov riadenia alebo podpory svojich činností), čo má vplyv na spracovanie osobných údajov na účely vypracovania štatistík získaných na základe návštev fanúšikovskej stránky. Správca stránky môže pomocou filtrov, ktoré mu poskytuje Spoločnosť, vymedziť kritériá, na základe ktorých majú byť tieto štatistiky vypracované a tiež vymedziť kategórie osôb, ktorých osobné údaje budú využívané Spoločnosťou. Existencia spoločnej zodpovednosti prevádzkovateľa sociálnej siete a správcu fanúšikovskej stránky umiestnenej na tejto sieti so spracovaním osobných údajov návštevníkov fanúšikovskej stránky neznamená nevyhnutne rovnakú zodpovednosť oboch subjektov, pretože môžu byť zapojené do tohto spracovania v rôznych fázach a stupňoch. Tým, že naša fanúšikovská stránka využíva niektoré nástroje prevádzkovateľa sociálnej siete (tlačidlá „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“ využívané pre tvorbu štatistík), dochádza k vytváraniu spojenia medzi prehliadačom návštevníka fanúšikovskej stránky a servermi Spoločnosti.

 

Viac o podmienkach firemných nástrojov Spoločnosti ako prevádzkovateľa sociálnej siete nájdete na https://sk-sk.facebook.com/policies/cookies/ a znenie dohody spoločných prevádzkovateľov podľa článku 28 GDPR nájdete na https://www.facebook.com/legal/controller_addendum .


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 10. 3. 2022 | Aktualizoval: Mešťan Michal