Konferencia

Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území

Program konferencie APVV.pdf (14. 9. 2022 9:56:33)
Šablóna_VES_2022_SK(1).docx (24. 6. 2022 18:22:32)
template_VES_2022_EN.docx (1. 4. 2022 21:14:14)
Pozvánka VES_2022.pdf (1. 4. 2022 21:13:55)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav