Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Záverečné práce

Zverejnenie tém záverečných prác pre akademický rok 2023 - 2024

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) zverejnila KCR v systéme AIS dňa 20. 03. 2023. Pre študentov cestovného ruchu               navrhli témy bakalárskych prác aj iné katedry (KKMIS, KOJK) a zverejnia ich v systéme AIS.


Prihlásenie na témy záverečných prác v akademickom roku 2023 - 2024

Od 21. 03. 2023 do 31. 03. 2023 si môžu študenti dohodnúť konzultácie s vedúcimi záverečných prác k zverejneným témam záverečných prác      o ich potenciálnom riešení. Vedúci záverečných prác môžu po vzájomnej dohode prihlásiť študentov na vybranú tému záverečnej práce                v systéme AIS do 31. 03. 2023 vrátane.

Od 03. 04. 2023 (17:00 hod.) do 30. 06. 2023 (23:59 hod.) sa študenti, ktorí nekonzultovali možnosť riešenia témy záverečnej práce, sami prihlásia na voľné – neobsadené témy záverečných prác cez systém AIS. Na jednu tému záverečnej práce sa môže prihlásiť len jeden študent.

Bližšie informácie k záverečným prácam dostanú študenti na predmete Seminár k bakalárskej práci (bakalárske práce), resp. na predmete Diplomový seminár (diplomové práce) začiatkom zimného semestra 2023 – 2024.


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš