OZNAMY - Odovzdávanie záverečných prác

Usmernenie k odovzdaniu bakalárskych prác a BŠS 2022 (21. 6. 2022 15:03:46)
Odovzdanie DP 2022 (25. 3. 2022 10:16:56)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Vedúci KFÚ