Témy záverečných DP pre AR 2022/2023

Témy záverečných diplomových prác pre akademický rok 2022/2023 sú zverejnené v systéme AIS2. Každý študent je povinný, sa podľa harmonogramu AR 2021/2022, do 30.6.2021 prihlásiť na tému diplomovej záverečnej práce. K téme diplomovej práce priraďuje študenta príslušný vedúci/vedúca diplomovej práce.   

Témy diplomových prác spolu s ich anotáciami si starostlivo preštudujte a potom s návrhom možného riešenia kontaktujte vedúceho/vedúcu diplomovej práce (k téme sa prostredníctvom ASI2 neprihlasujete!). Ak sa dohodnete na spolupráci, vedúci/vedúca DP Vás následne k práci priradí. V prípade naplnenia kapacít vedúceho/vedúcej DP môže spoluprácu s Vami odmietnuť. V takom prípade je potrebné si vybrať inú tému u iného vedúceho/vedúcu DP.

Výber témy DP starostlivo zvážte. Obhajoba diplomovej práce je posledným krokom k úspešnému ukončeniu Vášho štúdia. 

V prípade otázok alebo nejasností ma môžete kontaktovať.

 

Zuzana Závadská

e-mail: zuzana.zavadska@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana