Pozvaná prednáška významného odborníka z TUZVO

Študentom Podnikových manažérskych systémov prednášal významný odborník z Technickej univerzity vo Zvolene

Dňa 22. 3. 2022 bolo vyučovanie predmetu Projektový manažment, ktorý je súčasťou študijného programu Podnikové manažérske systémy rozšírené o pozvanú prednášku odborníka zo spolupracujúcej vysokej školy.

Vedúci katedry ekonomiky, manažmentu a podnikania Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, doc. Ing. Marek Potkány, PhD., predstavil študentom prípravu podnikateľského plánu projektu so zameraním na ekonomickú časť tohto plánu.

Obsahom prednášky bol metodický postup tvorby rozpočtu projektu využitím klasických a doplnkových metód hodnotenia jeho efektívnosti. Teoretické informácie boli doplnené o prípadovú štúdiu, ktorá bola zameraná na tvorbu rozpočtu projektu výroby inovovaného produktu v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky.

IMG_6588.JPG


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana