Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Workshopy

Katedra cestovného ruchu v spolupráci so spoločnosťou Pelikantravel uskutočnila v rámci predmetu Medzinárodne podnikanie workshop,          kde si študenti overili svoje vedomosti a zručnosti pri riešení prípadových štúdií zameraných na tvorbu a marketing produktov                  spojených s leteckou dopravou. Vďaka patrí spoločnosti Pelikantravel za vypracovanie a prezentovanie podkladov a prípadových štúdií              na riešenie, ako aj študentom, ktorí ich s veľkým nasadením úspešne vypracovali.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Makovník Tomáš