Úvod > Uchádzač >

Štipendium pre budúcich vysokoškolákov

Študuj doma, Slovensko Ťa odmení

Chystáš sa študovať na vysokej škole? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € na 3 roky

Komu je štipendium určené?

Pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na vysokej škole v SR v dennej forme štúdia. Štipendium bude pridelené v dvoch kategóriách:

  • Najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov
  • Nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín

Všetky informácie na https://stipendia.portalvs.sk/


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 4. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia