Virtuálna študovňa UK UMB

Virtuálna študovňa zabezpečuje prístup k študijnej literatúre (skriptá, učebné materiály a vysokoškolské učebnice) vydanej na UMB prostredníctvom softvéru MediaINFO. Ide o kontrolovaný prístup k publikáciám, pričom texty nie je možné ukladať, kopírovať, tlačiť, ale len čítať.

VSTUP do virtuálnej študovne je možný dvomi spôsobmi: 

 • priamy prístup - z počítačov v priestoroch UMB, tzn. z počítačov pripojených na IP adresy Metropolitnej siete UMB;
 • vzdialený prístup - z vlastných zariadení prostredníctvom len pre registrovaných používateľov Univerzitnej knižnice UMB cez Virtual Private Network (VPN) prostredníctvom konfiguračného súboru LIBRARY-VPN (návod a videonávod na vzdialený prístup)

Počet dostupných dokumentov plánujeme priebežne rozširovať.

***

Virtuálna študovňa je zrealizovaná v spolupráci s CVTI SR ako priamo riadenej organizácii MŠVVaŠ SR.  

logo CVTISR logo MšVaV

( https://kniznica.umb.sk/sluzby-a-fondy/elektronicke-zdroje/virtualna-studovna.html )

FAQ - Najčastejšie položené otázky používateľov

Ak sa riešenie vášho problému nenachádza v tejto sekcii, môžete využiť referenčnú službu "Spýtajte sa knižnice" a Napíšte nám.


Ako sa môžem stať používateľom Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela?

Používateľom UK UMB sa stanete zaregistrovaním sa a zaplatením poplatku za registráciu. Poplatok je 5,00 €. Vyplníte žiadosť na ases.umb.sk, zvolíte spôsob úhrady v hotovosti v študovni alebo bankovým prevodom na účet. Po odoslaní žiadosti a úhrade registračného poplatku Vám pracovník knižnice potvrdí registráciu a poskytne informácie o službách knižnice. Študenti a zamestnanci UMB potrebujú k registrácii kartu študenta/zamestnanca, ostatné fyzické osoby platný preukaz totožnosti.

Registračné miesta UK UMB:

 • Referát absenčných výpožičiek (Tajovského 40)
 • Ekonomická študovňa (Tajovského 10)
 • Politologická študovňa (Kuzmányho 1)
 • Právnická študovňa (Komenského 20)
 • Pedagogická študovňa (Ružová 15)
 • Univerzálna študovňa a Európske dokumentačné centrum (Tajovského 51)

Kde platí registrácia, ak som sa zaregistroval v Ekonomickej študovni, ale chcel by som využívať služby Pedagogickej študovne?

Preukaz používateľa je dokladom, ktorý používateľa oprávňuje využívať fondy a služby Univerzitnej knižnice UMB na všetkých jej pracoviskách bez ohľadu na miesto registrácie.


Ako vyhľadávať cez internet knihy, ktoré sú v Univerzitnej knižnici ?

Knihy, ktoré sa nachádzajú vo fonde UK UMB sa vyhľadávajú cez on-line katalóg na webovej stránke Univerzitej knižnice UMB, www.kniznica.umb.sk. Vyhľadávať môžete v Súbornom katalógu, ktorý obsahuje všetky druhy dokumentov alebo len v databáze periodík, kvalifikačných prác, dokumentoch EÚ, a p. Prioritne je nastavený KATALÓG DOKUMENTOV (knihy). V každej databáze môžete vyhľadávať podľa rôznych kritérií: autorských údajov, hlavného názvu, vydavateľských údajov, predmetového hesla a p. Vyhľadávanie môžete obmedziť podľa jazyka dokumentu, krajiny vydania, roku vydania...


Ako dlho môžem mať požičanú knihu?

Výpožičná lehota dokumentov je určená kategóriou používateľa: 

Kategórie používateľov Výpožičná lehota*

Maximálny počet výpožičiek

A Pedagogickí a vedeckí pracovníci UMB 60/365 30
AB Interní doktorandi UMB 60/180 30
B Študenti UMB denného štúdia a zahraniční študenti 60/90 20
C Študenti UMB externého štúdia a iných foriem štúdia 60/90 20
D Nepedagogickí zamestnanci UMB 60 15
V Študenti iných VŠ a odborná verejnosť 30/60 10

 

 *Výpožičná lehota je uvedená v dňoch.


Ako si môžem predĺžiť výpožičnú dobu požičaného dokumentu? 

Výpožičnú dobu požičaného dokumentu si môžete predĺžiť nasledovnými spôsobmi: 

 • Na webovej stránke Univerzitnej knižnice UMB, www.kniznica.umb.sk, kliknutím na on-line katalóg, kde sa prihlásite do svojho konta zadaním prihlasovacích údajov pridelených univerzitou (login a heslo, ktoré používate na prihlásenie sa do študentského/zamestnaneckého mailu).). Pokiaľ na knihu nebude rezervácia iným používateľom, zakliknutím políčka a potvrdením možnosti "predĺžiť" sa výpožičná letoha automaticky predĺži. Výpožičnú lehotu knihy si môžete predĺžiť najskôr 7 dní pred jej uplynutím.
 • Telefonicky alebo e-mailom. Táto služba je spoplatnená podľa Cenníka poplatkov a služieb UK UMB.
 • Osobne v ktorejkoľvek študovni a Referáte absenčných výpožičiek.

Ako sa dá cez internet objednať kniha? 

Vyhľadané knihy sa dajú  objednať alebo rezervovať v on-line katalógu na webovej stránke UK UMB, www.kniznica.umb.sk. Pri žiadanom dokumente treba kliknúť na ikonu "požičať si" a vybrať z ponuky pobočku, z ktorej knihu žiadate. Žiadanka sa dáva na voľný dokument, rezervácia na požičaný dokument. Pri rezervácii je potrebné zadať aj dátum, dokedy je pre vás aktuálna. Pokiaľ nie ste prihlásený vo svojom konte, treba zadať login a heslo.

Po odoslaní požiadavky sa zobrazí informácia o objednaní alebo rezervovaní dokumentu.


Na čo slúži konto používateľa?

Zriadením konta získate prehľad o počte vypožičaných kníh a lehotách ich návratu. Umožňuje objednávať a rezervovať dokumenty, prolongovať výpožičné lehoty. Konto sa zriaďuje potvrdením súhlasu pri registrácii.


Čo je to prezenčná výpožička? 

Prezenčná výpožička je výpožička dokumentu v priestoroch knižnice. Prezenčné výpožičky poskytujú študovne UK UMB.


Dajú sa v Univerzitnej knižnici UMB zakúpiť publikácie vydávané na UMB?

Publikácie si môžete zakúpiť v internetovom kníhkupectve Publikácie UMB, alebo priamo v sídle vydavateľstva Belianum na Tajovského 51.

( https://kniznica.umb.sk/univerzitna-kniznica-umb/potrebujem-poradit/faq.html )


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana