Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2022

13. 9. 2022Inteligentná samospráva - Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv
21. 6. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
17. 5. 2022Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19
13. 5. 2022Verejná inauguračná prednáška doc. JUDr. Ing. Jána ŠEBA, PhD.
13. 5. 2022Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Kristíny POMPUROVEJ, PhD.
12. 5. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Aleny KAŠČÁKOVEJ, PhD.
12. 5. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mgr. Miroslavy KNAPKOVEJ, PhD.
9. 5. 2022Zasadnutie Akademického senátu UMB spojené s volebným zhromaždením
2. 5. 2022Juraj Falath z NBS: Ako sa centrálne banky pozerajú na súčasnú rekordnú infláciu
27. 4. 2022Prednáška z praxe: IBM pre študentov
27. 4. 2022Slovenské kúpeľníctvo v súčasnosti a jeho výzvy pre budúcnosť
27. 4. 2022Board Game Night
27. 4. 2022Workshop sebaobrany
26. 4. 2022BOOK SWAP
25. 4. 2022Slovensko vs. koronavírus: pohľad makroekonóma (prednáška doc. Ing. D. Dujavu, PhD. v rámci predmetu Makroekonómia 1)
25. 4. 2022Zo zákulisia činnosti sprievodcu cestovného ruchu vo Viedni
21. 4. 2022Animácia voľného času v cestovnom ruchu
20. 4. 2022Štúdium na #EFUMB očami študentov
20. 4. 2022"Amazing places" z pohľadu country managera
12. 4. 2022Dr. h. c. prof. Ing. Harald Pechlaner, PhD.: What happens after the age of tourism? The future of travelling.
12. 4. 2022 Na vlne disrupcie. (Téma, nielen v investovaní, ktorá siaha ďaleko za technologický pokrok) | Prednáška z praxe na #EFUMB
12. 4. 2022Základy SEO
11. 4. 2022Ako vojna na Ukrajine ovplyvňuje financie a ekonomiku na Slovensku?
11. 4. 2022Marketingová komunikácia incomingovej cestovnej kancelárie
8. 4. 2022Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., Ekonomická fakulta TU Košice)
8. 4. 2022Skrytý poklad samosprávy a vplyv volieb na ich rozvoj
7. 4. 2022SCIENTIA IUVENTA 2022 - medzinárodná konferencia
7. 4. 2022Študentská vedecká aktivita 2022
5. 4. 2022Slovenská diplomacia a zahraničná politika v čase vojny na Ukrajine
4. 4. 2022Investovanie do podielových fondov so zameraním na ESG
31. 3. 2022Online workshop „Let´s talk“
31. 3. 2022Hosťovská prednáška prof. Dr. Martina H. Richenhagena
30. 3. 202210. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne trendy kúpeľníctva, hotelierstva a cestovného ruchu
28. 3. 2022Riadenie aktív a pasív v banke
25. 3. 2022Budúcnosť mestskej mobility
21. 3. 2022Riadenie rizika úverových aktív
21. 3. 2022Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD.,
18. 3. 2022Prednášky doc. PhDr. Paulíny Mihaľovej, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava) na tému aktuálnych problémov trhu práce
18. 3. 2022Prednáška z praxe - Less waste iniciatíva
18. 3. 2022Efektívny marketing digitálnych platforiem a ich náklady
17. 3. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
15. 3. 2022Pomoc chutí po arašidoch (alebo o čom je humanitárna pomoc)
14. 3. 2022Jak se rodí jednorožec
1. 3. 2022Stretnutie vedenia EF UMB s ukrajinskými študentami
24. 2. 2022Animácia voľného času v cestovnom ruchu
14. 2. 2022Deň otvorených dverí (DOD) na Ekonomickej fakulte - online
27. 1. 2022Workshop CRD: Možnosti hodnotenia akademického impaktu výskumníkov a výskumných organizácií
20. 1. 2022Workshop CRD: Didaktické spôsobilosti vysokoškolského učiteľa: ako vyučovať, aby učiteľ (ne)bol (M)UČITEĽOM
13. 1. 2022Workshop CRD: Kategorizácia akademických výstupov a hodnotenie kvality vedeckých časopisov & scientometrické databázy

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 22. 4. 2022 | Aktualizoval: Administrátor