Úvod > Fakulta > Kalendár podujatí >

Podujatia 2022

13. 12. 2022Projektové riadenie vo Finančnej správe
12. 12. 2022Medzinárodná prednáška zahraničného hosťa z Wroclaw University of Economics and Business dr. hab. Piotr Gryszel pre študentov doktorandského študia na tému Competitiveness of Tourist Regions
9. 12. 2022Predvianočné stretnutie bývalých frankofónnych študentov EF UMB
7. 12. 2022EÚ a konkurencieschopnosť podnikov (diskusia s Ing. Luciou Masárovou v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
6. 12. 2022Medzinárodné doktorandské kolokvium
6. 12. 2022Plánovanie v podnikoch cestovného ruchu pod vplyvom zmien ekonomického prostredia
6. 12. 2022Zámery politiky rozvoja cestovného ruchu na Slovensku - workshop
5. 12. 2022Ochrana údajov v cestovnom ruchu
29. 11. 2022Prednáška prof.Dr. Lenky Duranovej, University of Applied Sciences, Schmalkalden, Nemecko
29. 11. 2022Stanislav Pánis, analytik J&T Banka: Súčasná situácia na finančných trhoch a výhľad na rok 2023
29. 11. 2022Tvorba podnikateľského plánu v praxi
28. 11. 2022Participatívna tvorba vodnej politiky SR
28. 11. 2022História, vývin a kultúra v medzinárodnej firme
24. 11. 2022SKILL IT - Grow with Google Student Ambassadors & Google Certified Trainers
23. 11. 2022Portfólia alternatívnych investícií, aukcie a numizmatika. Prednáška z praxe s absolventom EF UMB Elizejom Machom
23. 11. 2022Lukáš Herbrík (ETOPS): Alternative Investments - Hedge Funds from Operations perspective
23. 11. 2022Európsky dvor audítorov: pohľad zvnútra (diskusia s Ing. Branislavom Ondreášom v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
22. 11. 2022Riadenie hotela v meniacom sa prostredí
22. 11. 2022Michal Nalevanko: Lifecycle investing: Neintuitívna stratégia pre bezpečnejšie a výnosnejšie investovanie (prednáška z praxe)
15. 11. 2022Osobitosti rozvoja cestovného ruchu v Afrike a na Blízkom východe - Martina Badinková, team leader na oddelení pobytov, spoločnosť Pelikán
14. 11. 2022Iniciatíva Otvorené vládnutie v Banskej Bystrici
9. 11. 2022Ochrana duševného vlastníctva v cestovnom ruchu - prednáška
8. 11. 2022Deň otvorených dverí EF UMB 2022
8. 11. 2022Výstava a predstavenie nových vedeckých publikácií zamestnancov IMS EF UMB
8. 11. 2022Letenkové rezervačné systémy - Michal Beňuška, absolvent odboru Ekonomika a riadenie cestovného ruchu, supervisor na oddelení leteniek, spoločnosť Pelikán
7. 11. 2022Ako sa robí udržateľná dopravná politika participatívne?
25. 10. 2022Prax v cestovnom ruchu, Lucia Miklošová - team leader na oddelení pobytov, spoločnosť Pelikán
25. 10. 2022Základy SEO - optimalizácie pre vyhľadávače
24. 10. 2022Trh práce a zlepšenie možností zamestnania sa
20. 10. 2022Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Mareka POTKÁNYHO, PhD.
18. 10. 2022Úvod do leteckej prepravy: Monika Strehárová, manažérka pobočky Zvolen, spoločnosť Pelikán
11. 10. 2022Platobné karty z pohľadu predsedníčky Komisie pre platobné karty pri SBA - Ing. Zuzany Polákovej
5. 10. 2022Európske inštitúcie: pohľad zvnútra (diskusia s Ing. M. Jahodom v rámci predmetu Úvod do európskej integrácie)
5. 10. 2022Založenie inovatívneho podniku - Miki Streetfood, Mikuláš Sisák - prednáška
4. 10. 2022Eleonóra Fedorová (Satur Travel): Tvorba produktu cestovnej kancelárie
21. 9. 2022Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území
20. 9. 2022Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023
14. 9. 2022Inteligentná samospráva - Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv
13. 9. 2022Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Q&A - priestor na dodatočné otázky pre študentov 1. ročníka EF UMB - ONLINE
13. 9. 2022Inteligentná samospráva - Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv
12. 9. 2022 Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Úvod do štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
12. 9. 2022Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Stretnutie s ročníkovými vyučujúcimi z jednotlivých študijných programov
8. 9. 2022Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Informácie o štúdiu poskytnuté študijným oddelením
8. 9. 2022Úvodné stretnutie pre študentov nastupujúcich do 1. ročníka na EFUMB - Študentské konto IAM UMB & iné informačné systémy
21. 6. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
17. 5. 2022Vysokoškolskí učitelia počas pandémie COVID19
13. 5. 2022Verejná inauguračná prednáška doc. JUDr. Ing. Jána ŠEBA, PhD.
13. 5. 2022Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Kristíny POMPUROVEJ, PhD.
12. 5. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Aleny KAŠČÁKOVEJ, PhD.
12. 5. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mgr. Miroslavy KNAPKOVEJ, PhD.
9. 5. 2022Zasadnutie Akademického senátu UMB spojené s volebným zhromaždením
2. 5. 2022Juraj Falath z NBS: Ako sa centrálne banky pozerajú na súčasnú rekordnú infláciu
27. 4. 2022Prednáška z praxe: IBM pre študentov
27. 4. 2022Slovenské kúpeľníctvo v súčasnosti a jeho výzvy pre budúcnosť
27. 4. 2022Board Game Night
27. 4. 2022Workshop sebaobrany
26. 4. 2022BOOK SWAP
25. 4. 2022Slovensko vs. koronavírus: pohľad makroekonóma (prednáška doc. Ing. D. Dujavu, PhD. v rámci predmetu Makroekonómia 1)
25. 4. 2022Zo zákulisia činnosti sprievodcu cestovného ruchu vo Viedni
21. 4. 2022Animácia voľného času v cestovnom ruchu
20. 4. 2022Štúdium na #EFUMB očami študentov
20. 4. 2022"Amazing places" z pohľadu country managera
12. 4. 2022Dr. h. c. prof. Ing. Harald Pechlaner, PhD.: What happens after the age of tourism? The future of travelling.
12. 4. 2022 Na vlne disrupcie. (Téma, nielen v investovaní, ktorá siaha ďaleko za technologický pokrok) | Prednáška z praxe na #EFUMB
11. 4. 2022Ako vojna na Ukrajine ovplyvňuje financie a ekonomiku na Slovensku?
11. 4. 2022Marketingová komunikácia incomingovej cestovnej kancelárie
8. 4. 2022Vonkajšie nerovnováhy v Európskej menovej únii v kontexte spoločnej menovej politiky (prednášajúci: prof. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., Ekonomická fakulta TU Košice)
8. 4. 2022Skrytý poklad samosprávy a vplyv volieb na ich rozvoj
7. 4. 2022SCIENTIA IUVENTA 2022 - medzinárodná konferencia
7. 4. 2022Študentská vedecká aktivita 2022
5. 4. 2022Slovenská diplomacia a zahraničná politika v čase vojny na Ukrajine
4. 4. 2022Investovanie do podielových fondov so zameraním na ESG
31. 3. 2022Online workshop „Let´s talk“
31. 3. 2022Hosťovská prednáška prof. Dr. Martina H. Richenhagena
30. 3. 202210. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Aktuálne trendy kúpeľníctva, hotelierstva a cestovného ruchu
28. 3. 2022Riadenie aktív a pasív v banke
25. 3. 2022Budúcnosť mestskej mobility
21. 3. 2022Riadenie rizika úverových aktív
21. 3. 2022Daňová politika v cestovnom ruchu, Ing. Michal Hornok, PhD.,
18. 3. 2022Prednášky doc. PhDr. Paulíny Mihaľovej, PhD. (Univerzita Komenského, Bratislava) na tému aktuálnych problémov trhu práce
18. 3. 2022Prednáška z praxe - Less waste iniciatíva
18. 3. 2022Efektívny marketing digitálnych platforiem a ich náklady
17. 3. 2022Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
15. 3. 2022Pomoc chutí po arašidoch (alebo o čom je humanitárna pomoc)
14. 3. 2022Jak se rodí jednorožec
1. 3. 2022Stretnutie vedenia EF UMB s ukrajinskými študentami
24. 2. 2022Animácia voľného času v cestovnom ruchu
14. 2. 2022Deň otvorených dverí (DOD) na Ekonomickej fakulte - online
27. 1. 2022Workshop CRD: Možnosti hodnotenia akademického impaktu výskumníkov a výskumných organizácií
20. 1. 2022Workshop CRD: Didaktické spôsobilosti vysokoškolského učiteľa: ako vyučovať, aby učiteľ (ne)bol (M)UČITEĽOM
13. 1. 2022Workshop CRD: Kategorizácia akademických výstupov a hodnotenie kvality vedeckých časopisov & scientometrické databázy

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 22. 4. 2022 | Aktualizoval: Administrátor