Inteligentná samospráva

Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv

konferenciu organizuje 13. -14. 9. 2022 Ekonomická fakulta UMB spolu s partnermi: Ekonomická Univerzita a Univerzita Komenského Bratislava

       

-- >> Prihláška na konferenciu << --

Organizačný výbor:
Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. (EF UMB)
Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. (EF UMB)
Ing. Katarína Sýkorová, PhD. (EF UMB) katarina.sykorova@umb.sk,
Ing. Darina Rojíková (EF UMB) darina.rojikova@umb.sk
Ing. Roman Klimko, PhD. (EUBA NHF)
Prof. Ing. Emília Sičáková Beblavá, PhD. (FSEV UK v BA)

Vedecký výbor:
Doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
Doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.
Prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD.
Prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Prof. Ing. Emília Sičáková Beblavá, PhD.
Prof. Ing. Jan Stejskal, PhD.
Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.  
Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

Program konferencie

13.9.2022

10:00 – 12:00 Slávnostné otvorenie, plenárne zasadnutie
13:00 – 14:30 Trendy v rozvoji miest a obcí
14:45 – 16:15 Smart Governance v miestnych samosprávach
16:30 – 17:30 Panelová diskusia: Úloha kultúry a kreatívnych odvetví v rozvoji miest 
19:00 Recepcia na Radnici mesta Banská Bystrica

14.9.2022

Rokovanie v sekciách
9:00 – 10:30 Zvýšenie výnosu v miestnej samospráve
11:00 – 12:30 Kvalita rozhodovania v miestnej samospráve
13:30 – 15:00 Kvalitnejšie verejné služby a verejný priestor

Výstupy z konferencie budú publikované v časopisoch Ekonomika a spoločnosť, Scientific Papers of Pardubice

Konferenciu finančne podporili
-   Vega 1/0213/20 Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy
-   Vega 1/0380/20 Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest
-   Vega 1/0029/21 Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore
-   APVV-18-0435 APVV Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík
-   APVV SVK - FR SK-FR-19-0009 Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie
-   mesto Banská Bystrica: podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska

  


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor