Inteligentná samospráva

Vážené dámy, vážení páni,
dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Inteligentná samospráva

Nové prístupy k zlepšeniu činnosti samospráv 

ktorú organizuje Ekonomická fakulta UMB spolu s partnermi Ekonomická Univerzita a Univerzita Komenského Bratislava  v dňoch 13. - 14. 9. 2022 v Banskej Bystrici.

-- >> Program konferencie << --

       

-- >> Prihláška na konferenciu << --

Organizačný výbor:
Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD. (EF UMB)
Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD. (EF UMB)
Ing. Katarína Sýkorová, PhD. (EF UMB) katarina.sykorova@umb.sk,
Ing. Darina Rojíková (EF UMB) darina.rojikova@umb.sk
Ing. Roman Klimko, PhD. (EUBA NHF)
Prof. Ing. Emília Sičáková Beblavá, PhD. (FSEV UK v BA)

Vedecký výbor:
Doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
Doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.
Prof. Ing. Anetta Čaplanová, PhD.
Prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.
Prof. Ing. Emília Sičáková Beblavá, PhD.
Prof. Ing. Jan Stejskal, PhD.
Doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.  
Doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

Program konferencie

13.9.2022

10:00 – 12:00 Slávnostné otvorenie, plenárne zasadnutie
13:00 – 14:30 Trendy v rozvoji miest a obcí
14:45 – 16:15 Smart Governance v miestnych samosprávach
16:30 – 17:30 Panelová diskusia: Úloha kultúry a kreatívnych odvetví v rozvoji miest 
19:00 Recepcia na Radnici mesta Banská Bystrica

14.9.2022

Rokovanie v sekciách
9:00 – 10:30 Zvýšenie výnosu v miestnej samospráve
11:00 – 12:30 Kvalita rozhodovania v miestnej samospráve
13:30 – 15:00 Kvalitnejšie verejné služby a verejný priestor

Výstupy z konferencie budú publikované v časopisoch Ekonomika a spoločnosť, Scientific Papers of Pardubice

Konferenciu finančne podporili
-   Vega 1/0213/20 Smart Governance v podmienkach miestnej samosprávy
-   Vega 1/0380/20 Inovatívne prístupy k rozvoju malých a stredných miest
-   Vega 1/0029/21 Manažment kontrahovania služieb vo verejnom sektore
-   APVV-18-0435 APVV Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík
-   APVV SVK - FR SK-FR-19-0009 Financovanie kultúrnej politiky a politiky kreatívnych odvetí. Francúzsko-slovenské porovnanie
-   mesto Banská Bystrica: podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska

  

Inteligentná samospráva program.pdf (6. 9. 2022 13:02:03)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor