Zaradenie na bakalársku štátnu skúšku - JÚN 2022

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana