Manažment (externá)

odbor: ekonómia a manažment

forma štúdia: externá

stupeň štúdia: bakalárske štúdium

jazyk výučby: slovenský


opis študijného programu


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 5. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia