Podnikové manažérske systémy (denná)

odbor: ekonómia a manažment

forma štúdia: denná

stupeň štúdia: inžinierske štúdium

jazyk výučby: slovenský


opis študijného programu


odporúčaný študijný plán


informačné listy


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 10. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia