Ekonomika a manažment podniku v AJ (denná)

odbor: ekonómia a manažment

forma štúdia: denná

stupeň štúdia: bakalárske štúdium

jazyk výučby: anglický


opis študijného programu v anglickom jazyku

opis študijného programu v slovenskom jazyku


odporúčaný študijný plán


informačné listy


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 3. 2023 | Aktualizoval: Horvátová Lucia