Verejná ekonomika a manažment (denná)

odbor: ekonómia a manažment

forma štúdia: denná

stupeň štúdia: bakalárske štúdium

jazyk výučby: slovenský


opis študijného programu

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 6. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia