Financie, bankovníctvo a investovanie v AJ (denná)

odbor: ekonómia a manažment

forma štúdia: denná

stupeň štúdia: inžinierske štúdium

jazyk výučby: anglický


opis študijného programu


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 6. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia