PROMÓCIE ABSOLVENTOV ING štúdia - JÚN 2022

Slávnostné promócie absolventov inžinierskeho štúdia z mesiaca máj 2022
 

sa uskutočnia
 

dňa 28. júna 2022 (utorok)

miesto konania: Aula Rotunda na na Ekonomickej fakulte UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica
Harmonogram promócií 28. 06. 2022
Prehľad slávnostných promócií absolventov inžinierskeho štúdia

 

Potvrdenie účasti na slávnostných promóciách:
Na slávnostné promócie budú zaradení všetci absolventi inžinierskeho štúdia z mesiaica máj 2022. Zaradenie všetkých absolventov na promócie (menovite) bude zverejnené v AiS2 od 30. mája 2022 (po ukončení štátných skúšok v mesiaci máj).

Absolvent v termíne od 30. mája 2022 do 23. júna 2022 cez AiS2 POTVRDÍ alebo ODMIETNE účasť na promóciách. Manuál potvrdenia účasti na slávnosti je zverejnený v priloženom súbore (na konci). POZOR - na promócie sa neprihlasujete (už budete prihlásení), len POTVRDZUJETE ÚČASŤ!
Potvrdzovanie účasti na promóciách bude sprístupnené v AiS2 od 30. mája 2022 (skôr to nie je možné, pretože na promócie môže byť zaradený len absolvent, nie študent).

 

Manuál - slávnosti spojené so štúdiom - promócie


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana