Cestovný ruch cudzí jazyk (externá)

odbor: ekonómia a manažment

forma štúdia: externá

stupeň štúdia: doktorandské štúdium

jazyky výučby: anglický, nemecký


opis študijného programu


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 7. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia