Verejná ekonomika a politika (denná)

odbor: ekonómia a manažment

forma štúdia: denná

stupeň štúdia: doktorandské štúdium

jazyk výučby: slovenský


opis študijného programu


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 7. 2022 | Aktualizoval: Horvátová Lucia